zondag 25 augustus 2019
Contact...
Minimaliseren
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
T: 073-5321216
E: pastoor@parochiegeffen.nl

Versturen

 

  

Ziekenzalving
Minimaliseren

ZIEKENZALVING

Voor iemand die ernstig ziek is, bestaat de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Volgens de Jacobusbrief zal de Heer door deze zalving de zieke oprichten en als hij zonden heeft begaan zullen ze hem vergeven worden. Vroeger zag men het ziekensacrament als het laatste sacrament, vlak voor het sterven. Men stelde het zo lang mogelijk uit. Soms gebeurt dat nog, geheel tegen de bedoeling van het sacrament. Het is immers bedoeld als een kracht en steun voor ernstig zieken.
In de volksmond heet het sacrament "bediend worden". Als het mogelijk is wordt de ziekenzalving voorafgegaan door de biecht en gevolgd door de communie. Als een zieken alle drie de sacramenten heeft ontvangen, heet hij "ten volle bediend".

HET VIATICUM OF DE HEILIGE TEERSPIJZE


Het laatste sacrament voor een christen is de communie als voedsel voor de laatste reis. Het wordt daarom "viaticum" dwz "voedsel voor onderweg"  genoemd ofwel met een oud Nederlands woord: heilige Teerspijze.


WAT IS ER NODIG BIJ EEN BEDIENING?

Bij een bediening zorgt de familie dat er vlak bij de zieke een tafeltje klaar staan met een wit kleed erover heen. Daarop een kruis met twee brandende kaarsen. Daarbij zo mogelijk een bakje met wijwater en een palmtakje. Voor het kruis moet voldoende plaats zijn dat de priester de ampul met olie en eventueel de pyxis met de H. Hostie kan neerzetten.

Zeker als de priester de Communie bij zich heeft, is het een goede gewoonte de priester bij de geopende huisdeur op te wachten en hem in stilte naar de ziekenkamer voor te gaan.
Voor een bediening of een ziekencommunie kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor via de pastorie:  5321216

  
Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst                Van der Doelen Automatisering | Creativos
Copyright 2009 - 2013 Parochie H. Maria Magdalena Geffen