zondag 25 augustus 2019
Contact...
Minimaliseren
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
T: 073-5321216
E: pastoor@parochiegeffen.nl

Versturen

 

  

Doopsel
Minimaliseren

HET DOOPSEL VAN KINDEREN

Door het doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk en krijgt het deel aan het Paasmysterie van Christus. Het wordt "herboren uit water en Heilige Geest" . Van een volwassen dopeling wordt gevraagd dat hij gelooft en er blijk van geeft volgens dat geloof te leven. Hij zweert zijn oude leven en het kwaad dat daarmee samenhangt af en belijdt zijn geloof in Christus. Bij de doop van een kind zijn het de ouders die dat namens hun kind doen en die beloven dat zij hun kind zullen voorgaan in het geloof en in het geloof zullen opvoeden. Zo bestaat er een zekere garantie dat het kind later zelf dat geloof zal beamen.

OPGAVE

Voor het opvragen van informatie en/of vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk.,
liefst telefonisch (pastorie: 5321216).
Van maandag t/m vrijdag is er van 08.30 - 11.00 uur altijd iemand op de pastorie aanwezig.
José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop.
Contactadres is: josevwanrooij@gmail.com Tel. 06 - 52088120

GEZAMENLIJKE DOOPVOORBEREIDING

Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen (Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode) die de parochie De Goede Herder vormen.
Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand, om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch (deze ligt centraal en heeft wat zaaltjes en ruimtes betreft de beste accommodatie). De avond wordt verzorgd door een van de pastores (pastoor Verbakel, pastoor Ouwens, pastoraal werkster Annemie Bergsma en pastoor Van Dijk) en medewerkers vanuit de zes parochies. We gaan dan in op de inhoud en de betekenis van het Heilig Doopsel, het hoe en waarom, we maken kennis met elkaar en hebben een gesprek naar aanleiding van verschillende vragen en stellingen.

Het leuke is dat je kennis maakt met verschillende ‘collega’ ouders die in dezelfde fase zitten als jij, met dezelfde gespreksonderwerpen, soms dezelfde vragen en tegelijk allerlei ervaringen. Het nuttige en het goede is dat je met een hele groep eens in kunt gaan op verschillende vragen en kwesties waarom de doop er is, wat je met je geloof kunt doen, wat het betekent en waar het antwoord op – en richting aan kan geven. Kortom, hopelijk een plezierige en leerzame avond!

Wilt je daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen en Vinkel is dat pastoor Van Dijk), dan maak je gewoon een afspraak met hem en dan komt hij bij je op bezoek, dat is geen enkel probleem. Verder als dit bericht je aangaat: allereerst proficiat met de geboorte van jullie kindje, een klein wonder met een hele toekomst voor zich!!

Met hartelijke groet, Pastoor Van Dijk

HET DOOPSEL VAN VOLWASSENEN

Volwassenen die nog niet gedoopt zijn en tot de katholieke Kerk willen toetreden, moeten een langer traject van voorbereiding doorlopen. Zij nemen daarvoor contact op de met pastoor Van Dijk  tel 5321216 of pastoor@parochiegeffen.nl

Normalerwijze vindt de opname in de kerk plaats tijdens een eucharistieviering. De kandidaat wordt dan gedoopt, ontvangt in dezelfde viering (ook van de priester) het vormsel en neemt voor het eerst volledig deel aan de eucharistie. Zo wordt een volwassene in één viering volledig in de Kerk opgenomen, terwijl dat bij kinderen op verschillende momenten tijdens de eerste 12 jaar van hun leven gebeurt.

OPNAME VAN EEN REEDS GEDOOPTE IN DE KERK

Wil iemand die reeds in een niet-katholieke kerk gedoopt is, toetreden tot de volle gemeenschap van de katholieke Kerk, dan gebeurt dat na een langere voorbereiding. De opnameplechtigheid gebeurt tijdens een eucharistie en bestaat voor iedereen door het uitspreken van de geloofsbelijdenis en de verklaring dat men gelooft in eenheid met de katholieke Kerk. Een protestant ontvangt daarna het vormsel. Een orthodoxe oosterling wordt niet gevormd omdat hij dit sacrament in zijn eigen Kerk al bij de doop geldig ontvangen heeft. Daarna neemt men voor het eerst volledig deel aan de eucharistie.

Zelf boekje maken

 

 

  
Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst                Van der Doelen Automatisering | Creativos
Copyright 2009 - 2013 Parochie H. Maria Magdalena Geffen