donderdag 18 juli 2019
Contact...
Minimaliseren
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
T: 073-5321216
E: pastoor@parochiegeffen.nl

Versturen

 

  

Contactpersonen
Minimaliseren

LITURGIE

Kerkversiering: contactpersoon: Riek Rovers-van den Heuvel,   tel. 5322249

Misdienaars / acolieten/ kosters: contactpersoon: Diny van Wanrooij-Romme,  tel. 5324386

Lektoren / com.uitdelers / collectanten:

contactpersoon: Marie-José van Dinther-van den Brand, tel. 5321654. E-mail: info@tuinendesigngeffen.nl

Gemengd koor: contactpersoon: Will van Leeuwen-de Haas, tel. 5323044. E-mail: hansenwillvanleeuwen@gmail.com

Koorrepetitie in de bovenzaal van Het Oude Klooster op dinsdagavond van 19.30 - 20.30 uur

Passe Partout: contactpersoon: Ellie Savelkouls-van Nistelrooij, tel. 5323083. E-mail: e_savelkouls@hotmail.com

Koorrepetitie in de bovenzaal van Het Oude Klooster op maandagavond van 20.00 - 21.30 uur

Dameskoor contactpersoon:  Truus van de Wouw - Gabriëls, tel. 5321437. E-mail: henkentruus1@hetnet.nl

Koorrepetitie in de bovenzaal van Het Oude Klooster op donderdagmiddag van 13.30 u. - 14.30 u.

Uitvaartkoor: contactpersoon: Diny van Wanrooij-Romme, tel.  5324386 of 06 - 27270811. E-mail: vanwanrooijromme@hotmail.com

Koorrepetitie zie onder Dameskoor

Avondwake: contactpersoon:  Gerrit van den Helm tel. 5324311 of 06 - 46766714 .E-mail: gvdhelm47@ziggo.nl

CATECHESE

Kinderkerk: contactpersoon: Gerla van Bethem - van Vugt  tel. 073 - 5321731. Email: gerla@vanvugt.nu

Elke zondagochtend tijdens de viering van 09.30 uur kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in “het Patronaat”, een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw (klein)kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leesmanden, die bij de doopvont staan.

Doopwerkgroep:
contactpersoon: José van Wanrooij - van Rossum, tel. 06 - 52088120. e-mail: josevwanrooij@gmail.com 
Voor het vastleggen van een doopviering kunt u pastoor Van Dijk bellen (tel. nr. 073-5321216).

José verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Vinkel Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in het parochiecentrum van Heesch. Daarnaast kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, die het H.Doopsel toedient in Geffen.

Voor aanvullende informatie klik hier

Eerste communiewerkgroep: contactpersoon: Loes van Wanrooij, tel. 06-23580875.  E-mail: Loes@levix.nl 

Vormselwerkgroep: contactpersoon: Marianne Lepoutre, tel. 06 - 10294736. mariannelepoutre@gmail.com

Voor aanvullende informatie klik hier

Huwelijksvoorbereiding: pastoor F. Ouwens  tel. 0413 - 363315. E-mail: pastoorouwens@kpnmail.nl

Opgave huwelijks- / jubileumviering:

Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven: 

van maandag t/m vrijdag is er van 08.00 - 10.00 uur. Dan is er iemand aanwezig op de pastorie: tel. 073 - 5321216.

Bij afwezigheid op andere tijden helpt het antwoordapparaat u verder.

Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in de parochie De goede Herder op maandag in Heesch.

Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

U kunt voor de formaliteiten rond een huwelijk ook contact opnemen met:

José van Wanrooij - van Rossum 06 - 52088120. e-mail josevwanrooij@gmail.com

DIAKONIE

GGG (Goed Gevoel Geffen): contactpersoon:  Maria Schuurmans,  tel. 06-52777323. E-mail: mac.schuurmans@home.nl

Alleengaandengroep: contactpersoon Helma Tijs, tel. 5325328. E-mail: helmton@home.nl

Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal in het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.

Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

Ziekencomité: contactpersoon:  Anja Wingens-de Haas, tel. 5324160

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoorn, kunt u contact opnemen met de pastoor (073-5321216)

KERKOPBOUW

Publiciteit: contactpersoon:  Diny van Wanrooij-Romme,  tel. 5324386. E-mail: vanwanrooijromme@hotmail.com     

Parochiewebsite: contactpersoon: Robert van der Doelen, tel. 5341530. E-mail: robert@vanderdoelen.nl

Ledenadministratie: contactpersoon:  Robert van der Doelen, tel. 5341530. E-mail: robert@vanderdoelen.nl

Bouwcommissie: contactpersoon: Frans Rovers,  tel. 5322249. E-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

Financiële Commissie: Nellie van de Hurk, tel. 5321673. E-mail: hurkerp@hetnet.nl

Kerkbalans: Gerrit van den Helm tel. 5324311 of 06 - 46766714 .E-mail: gvdhelm47@ziggo.nl

Misintenties: Diny van Wanrooij - Romme. Tel. 073 - 5324386

De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen.
Let op: Intenties uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering.
Een misintentie kost € 11,00.

De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen 073 - 5324386

Kerktelefoon / cameraploeg: contactpersoon:  Hans van Leeuwen,  tel. 5323044. E-mail: hansenwillvanleeuwen@gmail.com

Beheer begraafplaats: contactpersoon: Gerard van Dinther, tel. 073-5321082 of 06 - 10538294. E-mail:

gerard.gerrie@home.nl

Administratie begraafplaats: contactpersoon:  Alex van Zutphen,  tel. 06-22732729. E-mail: 1969geffen@gmail.com

Onderhoud begraafplaats / tuin: contactpersoon:  Gerrit van Zantvoort , tel. 5322351

Kerkschoonmaak: contactpersoon: Diny van Bergen-Gloudemans, tel. 5321143. E-mail: diny.van.bergen@kpnplanet.nl

Kerststalbouw: contactpersoon: Frans Rovers,  tel. 5322249. E-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

De kerststal wordt opgebouwd door Scouting Geffen: Chrisjan van Dinther: tel.:  06-23260286

Stencilwerk: Harrie van Zutphen.

Vouwgroep: contactpersoon: Mien Gerrits - van Rooij,  tel. 5324691

Parochie registers: Hetty Verhoeven tel, 5323244. E-mail: hettyverhoeven@home.nl

Werkgroep Archief: Kees Jongeneelen tel. 5321146. E-mail: cjongeneelen@home.nl

Schoonmaak Mariakapel: Gerrie Ruijs – van Lee, tel. 5321184.

Torenbeklimming / kerkmuseum / rondleidingen: contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508

E-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

Restauratiecommissie: voorzitter: Harrie Peters, tel. 5323856 of 06 - 53130585

  
Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst                Van der Doelen Automatisering | Creativos
Copyright 2009 - 2013 Parochie H. Maria Magdalena Geffen