zondag 25 augustus 2019
Contact...
Minimaliseren
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
T: 073-5321216
E: pastoor@parochiegeffen.nl

Versturen

 

  

Vormsel
Minimaliseren

VORMSEL
Het sacrament van het Vormsel wordt in onze parochie in principe toegediend op de vrijdag voor Pinksteren
aan de kinderen van groep 8 van de basisschool. 

De voorbereiding wordt verzorgd door de vormselwerkgroep van de parochie onder leiding van pastoor Van Dijk.

Contactpersoon: Marianne Lepoutre tel. 06-10294736, e-mail: mariannelepoutre@gmail.com

Pastoor Van Dijk.          tel. 5321216                               pastoor@parochiegeffen.nl

Kijk onder Personalia voor de namen / foto's van onze vormelingen van de afgelopen jaren.
 

HET VORMSEL IN 2018 WORDT TOEGEDIEND OP vrijdag 18 mei om 19.00 uur, door deken Fr. Ouwens


 
 
 
 
  
Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst                Van der Doelen Automatisering | Creativos
Copyright 2009 - 2013 Parochie H. Maria Magdalena Geffen