donderdag 22 maart 2018
Contact...
Minimaliseren
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
T: 073-5321216
E: pastoor@parochiegeffen.nl

Versturen

 

  

Vormsel
Minimaliseren

VORMSEL
Het sacrament van het Vormsel wordt in onze parochie in principe toegediend op de vrijdag voor Pinksteren
aan de kinderen van groep 8 van de basisschool. Dit jaar is dat verzet naar de zaterdag voor Pinksteren!

De voorbereiding wordt verzorgd door de vormselwerkgroep van de parochie onder leiding van pastoor Van Dijk.

Contactpersoon: Marianne Lepoutre tel. 06-10294736, e-mail: mariannelepoutre@gmail.com

Pastoor Van Dijk.          tel. 5321216                               pastoor@parochiegeffen.nl

Kijk onder Personalia voor de namen / foto's van onze vormelingen van de afgelopen jaren.
 

HET VORMSEL IN 2016 WORDT TOEGEDIEND OP ZATERDAG 14 MEI OM 19.00 UUR.

DATA EN TIJDEN VAN VOORBEREIDINGSBIJEENKOMSTEN

Dinsdag 26 januari 2016: van 19.00 u. tot 20.30 u. (aanmelden in de kapel)
Dinsdag 16 februari 2016: van 19.00 u. tot 20.30 u. (patronaat bij de pastorie)
Zaterdag 13 februari 2016: Are You Ready Day in Nuland (Hazenkamp)
Dinsdag 23 februari 2016: van 19.00 u. tot 20.30 u. (patronaat)
Dinsdag 8 maart 2016: van 19.00 u. tot 20.30 u.(patronaat
Woensdag 23 maart 2016: van 13.30 u. tot 15.00 u. (oefenen voor de Kruisweg in de kerk)
Vrijdag 25 maart 2016: (Goede Vrijdag): van 14.30 u. - 15.30 u. Uitbeelden kruisweg in de kerk
Dinsdag 12 april 2016: van 19.00 u. tot 20.30 u. (patronaat)
Woensdag 4 mei 2016: 19.00 u. Dodenherdenking in de kerk. Daarna bijeenkomst tot 20.45 u.
Dinsdag 10 mei 2016: 15.30 u. oefenen
Zaterdag 14 mei 2016: 19.00 u. Vormseltoediening door mgr. Schröder
Maandag 16 mei 2016: (Tweede Pinksterdag) 09.30 u. Openluchtviering bij de veldkapel (09.15 u. aanwezig patronaat
Zondag 12 juni 2016: 09.30 u. tot 12.00 u. Dankviering in de kerk en aansluitend evaluatie. 
 
 
 
  
Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst                Van der Doelen Automatisering | Creativos
Copyright 2009 - 2013 Parochie H. Maria Magdalena Geffen