zondag 25 augustus 2019
Contact...
Minimaliseren
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
T: 073-5321216
E: pastoor@parochiegeffen.nl

Versturen

 

  

Eerste communie
Minimaliseren

EERSTE COMMUNIE 2019

Er is een compleet nieuwe communiewerkgroep gestart die de voorbereiding gaat verzorgen van de Eerste H. Communie. Samen met de nieuwe communicanten willen wij leuke, interessante en gezellige bijeenkomsten organiseren waarin iedereen wordt klaargestoomd voor het grote feest van de Eerste Heilige Communie. Wij hebben er zin in! Jullie ook? Kom naar onze aanmeldingsavond en geef je snel op.

Deze avond zal gehouden worden op woensdag 31 oktober 2018 om 20.00u in het parochiecentrum (de grote zaal op de bovenste verdieping van het Oude Klooster, ingang Kloosterstraat).

Wij zullen die avond kort een uitleg geven over het communieprogramma, over wat er van zowel ouder als kind wordt verwacht en nemen tenslotte de aanmeldformulieren incl. inschrijfgeld in ontvangst.

De Eerste H. Communie zal dit jaar plaats vinden op zondag 16 juni 2019 om 10.30u.

De bijeenkomsten zullen naar alle waarschijnlijkheid gehouden worden op 2 maandagen, 3 woensdagen en 2 vrijdagen, ongeveer 1 keer per maand. Wij streven er naar dat op deze manier iedereen bij alle bijeenkomsten aanwezig kan zijn. Datums en tijden volgen op de aanmeldingsavond.

Op zondag 2 december om 9.30u is er een Sinterklaasviering in de kerk. In deze H.Mis stellen de communicanten zichzelf voor. Uw kind hoort hierbij aanwezig te zijn. Graag vragen wij jullie aandacht voor de schoenendoosactie welke ieder jaar wordt georganiseerd voor het jongensopvanghuis van stichting BeHoCa in Kenia.

Tenslotte:
- In verband met de planning en organisatie vragen wij jullie op de aanmeldingsavond aan te melden.
- Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van € 40,00. 
-  Deze bijdrage graag in een enveloppe inleveren, voorzien van de naam van uw zoon/dochter op de aanmeldingsavond.
- Voor deelname aan de Eerste H. Communie is het gewenst dat u in de Parochie woont en er bent ingeschreven.

Wij hopen op een fijne en prettige samenwerking tijdens de voorbereiding op deze bijzondere gebeurtenis.  Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

De kinderen van groep 4 van De Wissel ontvangen op school deze brief.

 

Hartelijke groeten, pastoor van Dijk 073-5321216

 

Namens de communiewerkgroep: Sharon van den Hurk, Loes van Wanrooij,

Astrid Eikenaar, Mary van Dinther.

 

Aanmelding Eerste H. Communie 16 juni 2019

 

*Roepnaam:………………………………..……………………..……………………………………………….J/M

 

*Achternaam:……………………………………..……………….…………………………………………………..

 

*Volledige doopnamen:……………………………………………………………………………………………

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

*Geboortedatum:…………………………………..………………....................................................

 

*Gedoopt op:……………………………………….……………………………………………………………………

 

*Kerk:……………………………………………………….…………………………………………………………………

 

*Te……………………………………………………..………………………………………………………………………

 

*Naam ouder(s)……………………………………….…………………………………………………………………  

 

…………………………………………………..………………………………………………………………………….….

 

*Adres:………………………………………………………………………………………………………………………..

 

*Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………..…………

 

*Telefoon thuis:……………………............................  / 06…………………………………..……………..

 

*Emailadres:……………………………………………………………………………………………………………….

 

*Allergieën:…………………………………………………………………………………………………………………

In 2019 wordt de Eerste Communie gehouden op zondag 16 juni
De voorbereiding wordt geheel door de parochiële werkgroep Eerste Communie onder leiding van de pastoor verzorgd.

Contactpersoon: Loes van Wanrooij tel. 06 - 23580875. e-mail: Loes@levix.nl

Communicantjes van andere jaren klik hier

Informatie –websites: 
www.parochiegeffen.nl
www.jeugdbieb.nl
www.missiokids.nl
www.kindengeloof.nl
www.bijbelspel.nl

 

 

 

  
Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst                Van der Doelen Automatisering | Creativos
Copyright 2009 - 2013 Parochie H. Maria Magdalena Geffen