zondag 25 augustus 2019
KAARS ONTSTOKEN
KAARS ONTSTOKEN

De noordzijde van het dak van de kerk moet gerestaureerd worden. Daarvoor werd subsidie aangevraagd bij de provincie. De heer Wies van Leeuwen bevestigde dat onze aanvraag als goed en compleet gedocumenteerd door de eerste selectie is gekomen met zijn advies: “Een kaars opsteken is het enige wat jullie kunnen doen!”

En zo geschiedde: pastoor Van Dijk ontstak, in het bijzijn van leden van de restauratiecommissie, een flinke kaars bij Maria, onderstreept met de volgende tekst:

Het leien dak aan de noordzijde van onze prachtige kerk

heeft nog behoorlijk achterstallig werk.

Wij vroegen de Provincie om extra steun voor dit monument

en voorzagen de provincie met menig document.

De eerste selectie heeft uitgewezen

dat onze documentatie als bijzonder goed is uitgelezen

De provincie adviseerde ons nu af te wachten en een kaars op te steken

Totdat de beslissende weken zijn verstreken

Het is niet niks € 147.500 aan ondersteuning vragen,

voor een monument als onze kerk durven wij dat gerust te wagen.

Vele generaties emoties, verhalen en verzoeken zijn hier opgenomen

de hoop van volgende generaties is in handen van het Provincie bestuur gekomen.

Heilige Maria help ons door deze brandende kaars, de tijd van het wachten te verzachten

en te ontvangen wat wij voor de toekomstige generaties en van de provincie verwachten!

Wilt u ook een steentje bijdragen?

Voor giften voor de Restauratie IBAN NL 65 RABO 0115 8152 36.

Bij voorbaat dank!Posted on dinsdag 23 december 2014 (Archive on vrijdag 30 januari 2015)
Posted by Diny  Contributed by Diny
Terug    

Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst                Van der Doelen Automatisering | Creativos
Copyright 2009 - 2013 Parochie H. Maria Magdalena Geffen