donderdag 18 juli 2019
Contact...
Minimaliseren
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
T: 073-5321216
E: pastoor@parochiegeffen.nl

Versturen

 

  

Actualiteiten
Minimaliseren----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze Torre en Torenklanken!

Ruim 12,5 jaar trek ik nu samen met een grote groep vrijwilligers en sponsoren de kar van de restauratie aan het mooiste en misschien wel grootste rijksmonument van Oost Brabant in Geffen. Het kerk gebouw in Geffen heeft veel geleden de afgelopen 75 jaar en heeft veel restauraties achter de rug. De schade die tijdens de tweede wereld oorlog is ontstaan laat nog steeds zijn sporen na. Alleen de afgelopen 12,5 jaar hebben we met zijn allen voor ca. 2 miljoen euro aan o.a. daken, binnen schilderwerk en glas in lood ramen kunnen restaureren. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de restauratie van onder andere de daken aan de noordzijde. Op advies van het landelijk orgaan “de monumenten wacht” hebben we nu ook de toren geïnspecteerd, zij zagen kleine afwijkingen. Het restauratie team is enorm geschrokken van de aangetroffen situatie. De toren spits is zo rot als een mispel en de 96 galmgaten, waardoor de mooie toren klanken klinken, behoeven snel restauratie. Onze restauratie lijfspreuk “ van een leien dakje” wordt geweld aangedaan.

Financieel betekenen deze tegenvallers een enorme domper en wij hebben, om de spits van onze Torre dicht te krijgen besloten om andere noodzakelijke restauraties uit te stellen, een voudig omdat het geld op is.

Emotioneel zijn de tegenvallers ook een domper, hoe houden we ons team gemotiveerd om met dit verhaal naar buiten te gaan en vooral ook om verder te gaan? Waarvoor? Voor wie? Weer de weg op en geld vragen, het lijkt een heilloze weg en een gevoel van schaamte komt op!

Na 12,5 jaar wilde ik stoppen met deze voorzitters rol, met het idee dat alles goed geconserveerd is voor de volgende generatie(s)( 50 tot 80 jaar). Nu dat door de feitelijke omstandigheden nog niet zo is heb ik besloten om ook aan de laatste hobbel, “ Onze Torre” , te blijven trekken en ik hoop en geloof dat de huidige groep enthousiaste vrijwilligers en sponsoren er net zo over denken. Zij zijn de brandstof, olie en de machine, die de afgelopen jaren hebben mogelijk gemaakt en zij geven mij de motivatie om toch nog even door te zetten en energie in de fondsen werving te blijven stoppen. Ik hoop dat wij vanuit het dorp Geffen, gemeente Oss, bisdom Den Bosch, Parochie en de Provincie dit onwaarschijnlijke gat van ca 160.000 Euro gefinancierd krijgen. Ik ga ervan uit dat we aan subsidies maximaal 70 % kunnen realiseren, dan blijft het te financieren stuk nog 48.000 Euro.

Als we met z’ n allen de schouders eronder zetten blijft ie wel zò hoch als ge kijkt. Waarvoor? Voor Geffe! Voor de toekomstige generaties, ....ge blijft toch van men. Voor wie? Voor ons, voor cultuur, in de toekomst voor meerdere situaties inzetbaar. De inzetbaarheid van het (kerk) gebouw voor ook niet kerkelijke afscheidsdiensten en huwelijks voltrekkingen en andere bijvoorbeeld culturele evenementen moeten we met zijn alle bespreekbaar en realiseerbaar maken. Het voordeel is dat we dan structureel aan een reserve voor groot onderhoud kunnen gaan werken en het karakteristieke van het gebouw ten volle kunnen benutten. Van en voor Geffenaren en iedereen die het gebouw de moeite waard vindt! Wij zoeken organisatie talent voor een sponsorloop, benefiet concerten in de kerk en ideeën brengers en uitwerkers in brede zin. Bel me gerust 0653130585 of email me harrypeters@live.nl

Zie de parochie website: www.parochiegeffen.nl/kerkgebouw/restauratie voor informatie hoe u financieel kunt bijdragen. Verder op de website onder de tab actualiteiten staat het laatste nieuws.

Laat ons de Toren klanken van Onze Torre zuiver houden!

Voorzitter van de restauratie commissie Harry Peters

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forse tegenvaller restauratie kerk in Geffen


GEFFEN –“We nemen geen enkel risico en we hebben dan ook meteen actie ondernomen”, aldus de kenner bij uitstek van de restauratiecommissie, Frans Rovers. In het kader van de jaarlijkse inspectie van de Monumentenwacht kwam het, toch wel heikele, probleem aan de orde. Het hout in het bovenste puntje van de toren was totaal verrot.“Van binnenuit is het bijna onmogelijk om te zien, de ruimte daarboven loopt ‘taps’ toe, vandaar dat er een inspectie moest plaatsvinden van buitenaf”, zegt Harry Peters, de voorzitter van de restauratie commissie.

Door Jan van Ravenstein

Loden muts

Het ruim drie meter hoge kruis met koperen haan zit als een soort van ‘muts’ op een houten staander. Die staander wordt vervolgens weer met zo’n 18 haakse balken op zijn plaats gehouden. “Een constructie die in feite al vanaf het jaar 1450 ‘staat’ als een huis”, zegt Frans. Om die constructie is een loden beschermkap gemaakt, ook weer in de vorm van een zogenaamde ’muts’. En daar lag het probleem. In de loden muts zijn toentertijd gaten voor bevestiging gemaakt. En juist door die gaten is regenwater naar binnen gekomen, die het hout totaal, heeft doen verrotten.

Oproep

De kosten voor reparatie en restauratie zijn bijna niet in te schatten. De voorzitter vreest het ergste en doet voorzichtig alvast een beroep op de bevolking en wil graag een oproep doen op de vrijgevigheid van een ieder. “De bodem van onze kas is, met de huidige restauratie van de zijbeuk, al behoorlijk in zicht. NL 65 RABO 01158 152 36 t.n.v.: Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk Geffen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GEFFENSE KERK GAAT NOG EEN KEER IN DE STEIGERS.

 

De restauratiecommissie dacht klaar te zijn met de ‘grote klussen’ aan de kerk. De jaarlijkse inspectie van de Monumentenwacht bracht enorme, enigszins verborgen, gebreken aan het licht aan het dak aan de noordzijde. “De roestvrijstalen leihaken brachten eerdere inspecties op een dwaalspoor. Deze haken waren, in tegenstelling tot de koperen haken, nog in topconditie. Maar daaronder was het kommer en kwel”, aldus de kenner bij uitstek van de restauratiecommissie, Frans Rovers.

Door Jan van Ravenstein

Onderhoud

Een monument blijft in feite eeuwig en altijd een zorgenkind. Dit geldt zeker voor de prachtige monumentale Heilige Maria Magdalena Kerk in Geffen. Een kijkje op de website, onder het kopje ‘Historisch Overzicht’ leert dat al vanaf het jaar 1450 dat de toren werd gebouwd er een soort van onderhoud en restauratie heeft plaatsgevonden. De eerste jaren was dat vanwege brandstichting. Een citaat uit het overzicht: “Einde de 16e eeuw was er zodanig brand, dat slechts de naakte muren overbleven, aldus een verzoekschrift van 7 mei 1597. Men herstelde de kerk zo goed mogelijk en dekte ze aanvankelijk met stro. Pas in 1622, vijfentwintig jaar later, werd er een leien dak opgelegd en was het gebouw weer hersteld”. In 1648 namen de protestanten bezit van het kerkgebouw. Door het hoge water waren er wederom ernstige beschadigingen aan de kerk. Anderhalve eeuw heeft Geffen toentertijd hun kerk moeten missen. Vanaf 1965 hebben er vele werkzaamheden plaatsgevonden. Met als een soort van finishing touch de grote inzamelingsactie om te komen tot een complete restauratie van de kerk.

September 2010

De grote kolossale steigers in de kerk en de torenhoge kranen staan bij de meeste inwoners en parochianen nog op het netvlies geschreven. Maar ook de prachtige vorderingen die, wekelijks op zondag tijdens de diensten, waarneembaar waren zijn voor velen een lust voor het oog geweest. Het schilderwerk was oogverblindend mooi. Wie interesse en zeker geen hoogtevrees had, werd op de vrije zaterdag door Frans Rovers op de immens hoge steigers in de kerk bijgepraat. Op zondag 12 september 2010 (monumentendag) is de prachtig gerestaureerde kerk met de viering van een Heilige Mis, met als voorganger pastoor Ouwens en oud-pastoors Van Doorn en Spijkers, weer in gebruik genomen. De enorme klus was geklaard. Grote hulde aan iedere betrokkene van deze restauratie.

2015

Jaarlijks krijgt het kerkbestuur een compleet en vooral uitvoerig rapport van de Monumentenwacht. Een rapport met aandachtspunten, een restauratieplanning en conclusies. In het laatste rapport stond, in een dik onderstreepte zinsnede, dat de conditie van de noordzijde zeer zorgwekkend was. Harry Peters: “Bij eerdere controles was dit onopgemerkt gebleven”. Vooral de conditie van de noordelijk zijbeuk en het Angelusklokje baarde grote zorgen. “Bij een nadere controle bleek dat drie van de acht staanders compleet verrot waren. Het was echt ‘een minuut voor twaalf’ en bovendien best gevaarlijk”, vult Frans Rovers aan. Het grote probleem wat meteen om de hoek kwam kijken was dat er geen geld was. De geldkist was compleet leeg. “Ik denk dat onze voorzitter Harry Peters, met het verkrijgen van gelden voor de onverwachte restauratie, een hele grote pluim op zijn hoed verdiend. Zijn hele arsenaal aan netwerk contacten heeft hij aangesproken. Het zogenaamde lobbyen heeft hem enorm veel vrije tijd gekost, maar hij kan dat dan ook als de allerbeste”, zegt Frans vol bewondering. Harry: “Toen de betrokken ambtenaar op het Provinciehuis mij zei dat ik maar een grote kaars bij Maria aan moest steken was ik zo blij als een kind. De Provinciale subsidie van bijna 150 duizend euro was daarmee in feite in de pocket”. De eerste aanzet van 265 duizend grote begroting was een feit. Inmiddels is het benodigde bedrag (zonder ‘aan te hoeven kloppen’ bij Geffense bedrijven of particulieren) mede dankzij vele stichtingen op een aantal duizenden euro’s na, binnen. De restauratie kan worden gestart, chapeau. “Maar gestort mag er natuurlijk altijd”, zegt de voorzitter. (NL 65 RABO 01158 152 36 t.n.v.: Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk Geffen).

De laatste klus

Fase één, het Angelusklokje en het dakje eromheen is inmiddels klaar. Fase twee en drie volgen nu. Deze fases zijn inmiddels door een aanbesteding terecht gekomen bij de firma van Dinther uit Schaijk. Een goede bekende van de commissie. “We hebben altijd tot hele grote tevredenheid gewerkt met deze firma. We kennen elkaar, zeg maar. En we hoopte stiekem ook wel een beetje dat ze de opdracht zouden gaan krijgen”, zegt Harry. Voor de bouwvak worden de steigers geplaatst. “Met betrokkenen op de begraafplaats worden de plannen doorgesproken. Graven moeten worden afgeschermd om beschadiging en overlast te voorkomen. Wat we onder de bestaande leien gaan vinden zal de grote verrassing zijn. Met de begroting hebben we al enigszins rekening gehouden met tegenvallers. Maar het moet niet echt uit de hand gaan lopen, want dan hebben we een echt probleem. Bovendien moet de klus, vanwege de subsidieverkrijging, klaar zijn vóór 31 december van dit jaar“, aldus Frans Rovers. “Misschien dat we die grote kaars maar weer eens gaan aansteken bij Maria achter in de kerk. Die heeft de vorige keer echt goed geholpen”, zeggen de heren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontsteken kaars restauratie:

Het tegendeel is waar. De grote restauratie is goed afgesloten en binnen budget.

Dit is mede gerealiseerd door een enorme bijdrage van de Provincie en door bijdrages van diverse stichtingen, fondsen, en met name door de bijdrage van lokale ondernemers als van Wanrooij en van Schijndel en u  allen, ieder naar draag vermogen.

Onze dank, maar vooral de toekomstige generaties zullen u dankbaar zijn voor de goede infra structuur die wij nu kunnen nalaten.

Natuurlijk houdt onze kerk regulier groot onderhoud en zijn wij er nooit zeker van dat er nieuwe restauraties nodig zijn, maar met de huidige inzichten zijn we klaar als we de Noord zijde van het Kerk dak goed op orde hebben.

Deze Noordzijde was een tegenvaller na de grote restauratie enkele jaren geleden.
Werden we aanvankelijk geïnformeerd dat deze zijde goed was, blijkt nu dat er een inschattingsfout is gemaakt. De leien zijn poreus en balken verrot.
Kortom een enorme tegenvaller van 400.000 Euro diende zich twee jaar geleden aan. Gezien de budgettaire ruimte hebben we dit onverwachte project in drie fases opgedeeld.

De kerk heeft om die reden in 2014 voor fase 1 weer in de steigers gestaan en zal zoals het nu is ook in 2015/2016 nog in de steigers staan, om de fases 2 en 3 af te werken. Deze fases kunnen we alleen met de hulp van de Provincie Noord Brabant op korte termijn uitvoeren. Er loopt dan ook een groot subsidie verzoek van 147.500 Euro, waarover we in December 2014 uitslag hopen te krijgen en waarvoor we nu gedurende november en december2014 een grote kaars hebben branden bij de in Brabant alom zo geëerde en beminde Maria! Wij hopen op voorspraak van Haar en kwamen op dit idee door de Provincie die zelf aangaf dat onze documentatie 100% in orde is en dat we alleen nog maar een kaars konden aansteken.

Voor de noodzakelijk en snel uit te voeren fase 1 heeft de parochie uit nog aanwezige eigen middelen 130.000 Euro betaald en is daarmee bijna op de bodem van haar geldkist beland. De overgebleven reserves voor grootonderhoud ten bedrage van 15.000 Euro van de Parochie worden geheel ingezet voor fase 2 en 3.

De restauratie commissie heeft inmiddels diverse toezeggingen ontvangen ten bedrage van ca. 55.000 Euro onder andere van  instellingen zoals het Prins Bernhard fonds, de Donny van Lanschot stichting, SKan fonds en andere, maar ook van veel particulieren heeft de restauratie commissie een machtiging gekregen om van hun rekening een bedrag af te schrijven t.g.v. NL65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratie commissie Er van uitgaande dat de Provincie de gevraagde 147.500 honoreert,  hebben we op dit moment ( 26 11 2014) nog een tekort van ca. 52.500 Euro.

In een kort verslag als volgt berekend:

Totale begroting restauratie Noordbeuk dak:   400.000    Euro
Bijdrage fase 1 geheel door Parochie              -130.000
Bijdrage reserve groot onderhoud parochie    -  15.000
Bijdrage subsidie Provincie Noord Brabant    -147.500
Bijdrage fondsen en particulieren                     -  55.000

Tekort                                                                        - 52.500    Euro
________________________________________

Het tekort is groot voor ieder van ons, maar wij denken toch dat we met de Geffenaren, Sympathisanten en ondernemers samen dit gat moeten kunnen dichten.

Per Geffenaar is het ruwweg 10 Euro.

Wij komen de komende periode graag naar u toe, maar u kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen of direct uw bijdrage storten.

  
Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst                Van der Doelen Automatisering | Creativos
Copyright 2009 - 2013 Parochie H. Maria Magdalena Geffen